Sertifikater

 

Miljøfyrtårn
Miljøfyrtårn FSC® Grønt Punkt
Plastløftet FSSC

Kartonage AS er sertifisert iht FSSC 22000 og produserer kartongemballasje i ren sone med tilhørende rutiner for renhold og slusing av råvarer og ferdigvarer.

Vi håper at dette vil bety noe for våre kunder og de krav som etter hvert vil komme også for produksjon av emballasje.

Mattrygghetsstandarden FSSC 22000  er relevant for virksomheter som driver produksjon av næringsmidler,fôr og pakkematerialer for næringsmidler samt tjenesteleverandører som catering, detaljhandel, transport og lagring.

FSSC 22000-standarden fokuserer på sertifisering av styringssystem for mattrygghet i virksomheten. FSSC 22000 er en ISO-basert standard anerkjent av den internasjonale organisasjonen Global Food Safety Initiative (GFSI). Standarden er bygget opp av tre deler; ISO 22000-standarden, et sektorspesifikt program for grunnforutsetninger (PRP) og noen tilleggskrav som blant annet inkluderer program for matsvindel og matforsvar.

Hva er fordelene med FSSC 22000-sertifisering?

  • Utvikling av et ISO-basert ledelsessystem som er rettet mot å håndtere mattrygghetsfarer både internt i virksomheten og eksternt.
  • Sikre samsvar med krav i relevante lover og forskrifter, samt oppfyllelse av kundekrav.
  • Benytte HACCP-metodikk og risikostyring
  • Klare krav til grunnforutsetningene i de tekniske spesifikasjonene
  • Fokus på kontinuerlig forbedring både i enkeltprosesser og i hele virksomheten.
  • FSSC 22000 er en GFSI-anerkjent standard på linje med for eksempel BRCGS Food.
  • FSSC 22000 er eid og driftet av en uavhengig stiftelse.

Mer informasjon

Miljøfyrtårns årlige klima- og miljørapport kan fås tilsendt ved henvendelse.