Sertifikater

Miljøfyrtårn Nepcon Grønt punkt
Miljøfyrtårn FSC® Grønt Punkt

FSSC 22000 kommer høsten 2018

FSSC 22000 omfatter hele verdikjeden, inkludert emballasjeprodusenter og sertifiseringskravene fremgår av ISO 22000 og ISO/TS 22002-4, som angir spesifikke krav til grunnforutsetninger for emballasjeprodusenter.
FSSC 22000 er GFSI godkjent på lik linje som BRC, IFS, SQF, etc. og GFSI sertifisering er ofte et krav for å handle med de store aktørene på markedet.

Status for Kartonage

Kartonage jobber aktivt for å oppnå sertifisering og har et etablert styringssystem i tråd med FSSC 22000. Dette hjelper oss med å oppfylle kundekravene og sikrer at vi produserer trygg emballasje til næringsmiddelindustrien.
Systemet omfatter blant annet godkjenning og evaluering av våre leverandører og sikrer at kartong, farge, lakk, lim, etc. som vi mottar er godkjent for kontakt med næringsmidler. Videre er god fremstillingspraksis integrert i systemet og i hele virksomheten, slik at sluttproduktet er trygt og egnet til sitt formål. Utvikling av samsvarserklæringer er også integrert i systemet og vi sender oppdaterte samsvarserklæringer ved hver levering. Samsvarserklæringen gjelder for den aktuelle batchen, slik at informasjonen som kunden mottar alltid er korrekt.

Videre omfatter systemet

 • Politikk og mål
 • Prosesstyring
 • Kompetanse, opplæring, instrukser
 • Dokumentstyring
 • Kontinuerlige forbedringer
 • Overvåking
 • Ledelsens Gjennomgåelse
 • Interne revisjoner
 • Grunnforutsetninger
 • HACCP

Kundefordeler

Sertifiseringen vår medfører flere fordeler både for oss og for kundene våre:

 • Levering av trygg emballasje (HACCP og GMP)
 • Oppdaterte samsvarserklæringer for hver batch
 • Solid kompetanse om prosess, produkt og næringsmiddeltrygghet
 • Oppdatert på gjeldende lov- og forskriftskrav i Norge og EU
 • Full sporbarhet et trinn frem og et trinn tilbake
 • Effektive systemer for sperring og tilbaketrekking
 • Effektiv behandling av avvik og reklamasjoner
 • GFSI-sertifisert leverandør

Mer informasjon