Kvalitet og miljø

FSCKartonage produserer med kartong fra anerkjente leverandører i Skandinavia og Europa.
På forespørsel kan vi levere produkter med FSC® sertifisert kartong.

 

Innsamling, gjenvinning og miljønytte

I de fleste kommuner skal emballasjekartong leveres sammen med papp og papir. Emballasjekartong sorteres sjelden ut av denne gjenvinningsstrømmen, men følger med enten papp eller papir og blir til nye kartonger, papp- og papirprodukter. Når emballasjekartong gjenvinnes sparer vi energi og ressurser. Gjenvinning av kartong bruker omlag 1/4 av energien fremfor å produsere fra nytt trevirke.

Bruk av tekst sammen med piktogrammet for bølgepapp/kartong


På emballasje som er laget av kartong eller bølgepapp:

Kartongen skal gjenvinnes.

På emballasje som består av flere typer materialer:

Det er viktig å tydeliggjøre overfor forbruker at pakninger som består av flere ulike materialer/emballasje som skal sorteres deretter.

Som eksempelet til høyre viser bør de ulike delene beskrives med tekst. På denne måten bevisstgjøres forbruker at de ulike delene skal sorteres hver for seg.

Merking sammen med piktogram:

Piktogrammet for papp/kartong kan stå alene som vist i det øverste eksemplet til høyre. Likevel anbefaler vi at piktogrammet står sammen med Grønt Punkt som vist i de to nederste eksemplene.