Om Kartonage

Kartonage

Under ledelse av Herbert Dahle Larssen d.y. ble bedriften mer spesialisert på emballasje til bakerier. Dette har vært bedriftens hovedprodukter de siste 20 årene. I tillegg ble det investert i bedre lokaler, maskiner og kompetanse.

Under 3. generasjons ledelse ser vi stadig framover for at bedriften skal hevde seg i et stadig mer konkurranseutsatt marked. Vi har handlingsfrihet til ytterligere investeringer og utvikling, gjennom en sunn økonomi, og vi satser friskt videre i det skandinaviske markedet.

Vi produserer stadig nye spennende emballasjeløsninger i kartong, både manuelle og maskinelle.