Om Kartonage

Kartonage - Om Oss

Kartonage AS ble startet i 1925 i Trondheim. Grunnlegger var Herbert Dahle Larssen som startet med produksjon av emballasje etter å ha arbeidet hos Nidar Bergene en tid. Bedriften ble ledet av H.D.L. fram til 1960 hvor 2. generasjon overtok driften.

Under ledelse av Herbert Dahle Larssen d.y. ble bedriften mer spesialisert på emballasje til bakerier. Dette har vært bedriftens hovedprodukter de siste 20 årene. I tillegg ble det investert i bedre lokaler, maskiner og kompetanse.

Under 3. generasjons ledelse ser vi stadig framover for at bedriften skal hevde seg i et stadig mer konkurranseutsatt marked. Vi har handlingsfrihet til ytterligere investeringer og utvikling, gjennom en sunn økonomi, og vi satser friskt videre i det skandinaviske markedet.

Vi produserer stadig nye spennende emballasjeløsninger i kartong, både manuelle og maskinelle.